Isikuandmete töötlemise tingimused

Isikuandmete töötleja

Vastutav töötleja veebipoe www.pureharmony.ee (edaspidi nimetatud veebipood) külastajate ja klientide isikuandmeid on PureHarmony OÜ.
Reg. Kood 16447861
Aadress: Veeriku 8–23, Tartu, 50407, Eesti
Tel: +372 53733501
E-post: info@pureharmony.ee

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud erimeelsusi või vaidluste korral, proovivad pooled eelkõige jõuda kokkuleppele läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei ole läbirääkimiste teel lahendatud, võib klient pöörduda Harju Maakohtusse või Isikuandmete Kaitse Inspektsiooni poole.
Andmekaitse Inspektsioon:
Tatari 39, Tallinn, 10134
tel: 627 4135
Veebileht: www.aki.ee
e-post: info@aki.ee

Andmetöötluse eesmärgid

– Lepingute sõlmimine ja täitmine, sh sissetulevate tellimuste töötlemine ja kohaletoimetamine;
– Klientide eelneval nõusolekul otseturundus klientidele ja registreeritud kasutajatele uudiste ja eripakkumiste saatmise eesmärgil;
– Veebipoe kasutajate analüüs ja profiilide koostamine teenuste kvaliteedi parandamiseks;
– Muudel juhtudel, kui esineb põhjendatud huvi.

Isikuandmete kasutamise õiguslikud alused

– PureHarmony OÜ ja kliendi vahelise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
– PureHarmony OÜ põhjendatud huvi;
– Saadud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;
– Täitma õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

Kelle isikuandmeid töödeldakse

PureHarmony OÜ kogub ja kasutab e-poe veebilehel tellimuse esitanud ja/või registreerunud klientide vajalikke isikuandmeid.

Töödeldavad andmed

Nimi, perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-post), makseandmed, tellimuste ajalugu, sirvimisajalugu, e-kirjavahetus. post, esindajate ja tarnijate andmed.

Isikuandmeid saavad kolmandad isikud

PureHarmony OÜ edastab klientide vajalikke isikuandmeid:
– posti- ja kättetoimetamisteenused (Omniva, SmartPost, DPD) tellimuse kohaletoimetamiseks;
– maksekeskusele Montonio Finance OÜ maksete tegemiseks;
– inkassofirmad (kliendi võlgnevuse korral) ning võla- ja maksehäirete registrid;
– õigusteenuseid pakkuvad ettevõtted, vajadusel nõustamisteenust klientidega seotud õigussuhetega seoses;
– Järelevalve- ja õiguskaitseorganid seadusega kehtestatud ulatuses ja nõude alusel
Veebipood ei edasta oma klientide isikuandmeid kolmandatele riikidele.

Isikuandmete säilitamise tingimused

Kliendiandmeid töödeldakse kogu lepingu kehtivusaja jooksul ja 3 aastat pärast viimast tellimust. Pärast seda andmed kustutatakse. Kui seadus näeb ette kohustuse järgida pikemat säilitustähtaega, siis veebipood lähtub seaduse nõuetest.
Turunduspostitusteks nõusoleku saamise korral töötleb veebipood isikuandmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Isikuandmete turvalisus

Kasutame teie andmete turvalisuse ja privaatsuse tagamiseks tugevaid paroole, krüpteerimist ja kahefaktorilist autentimist. Lisaks on süsteem kaitstud Kaspersky Internet Security poolt.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus:
– võtta meiega ühendust kasutatud isikuandmete täpsustamiseks;
– teatada soovist andmeid parandada või täiendada, kui need on puudulikud või vigased;
– piirata oma andmete töötlemist;
– esitada isikuandmete töötlemisega seotud vastuväide;
– taotleda oma isikuandmete edastamist;
– tagasi võtta nõusolek uudiskirja saamiseks;
– võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see ei ole vastuolus seadusega;
– nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist või kustutamist, kui see ei ole seadusega vastuolus.
Avalduse esitamisel kohustub veebipood vastama avaldusele 30 päeva jooksul.

Isikuandmete kaitse tingimuste muutmine

Veebipood võib isikuandmete töötlemise tingimusi ühepoolselt muuta ilma etteteatamata. Uusima versiooni leiate käesoleva veebipoe lehelt Kasutustingimused ja Privaatsuspoliitika.
0