Kasutustingimused ja Privaatsuspoliitika

Palun tutvuge hoolikalt järgmiste tingimustega enne selle veebisaidi kasutamist. Käesolevad üldised müügitingimused kehtivad kõikidele tellimustele, mis on esitatud veebisaidil www.pureharmony.ee.

1.ÜLDTINGIMUSED

1.1 Need kasutustingimused kehtivad www.pureharmony.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja PureHarmony OÜ (edaspidi pureharmony.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2 pureharmony.ee kasutajaks registreerides ja toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused. Lisaks käesolevatele üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja pureharmony.ee vahelisi suhteid www.pureharmony.ee tooteinfo, hinnakiri ja ostuinfo.
1.3 pureharmony.ee jätab endale õiguse ühepoolselt teha muudatusi kasutustingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.pureharmony.ee veebilehel.
1.4 Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5 Müüja andmed:
Juriidiline nimi: PureHarmony OÜ
Juriidiline aadress: Veeriku 8-23, Tartu, Eesti
Reg. nr: 16447861
Tel: +372 53733501
E-posti aadress: info@pureharmony.ee

2. HINNAKIRI

2.1 Kõik www.pureharmony.ee e-poes olevad hinnad on toodud eurodes(€).
2.2 Kaupade hinnad ei sisalda kauba kohaletoimetamise kulusid, need arvutatakse tellimuse sooritamisel ning lisatakse tellimuse lõpphinnale. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.
2.3 pureharmony.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida.
2.4 Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
2.5 Kauba hind, mida Klient kohustub pureharmony.ee tasuma, on selline hind, mida näidatakse ostukorvis tellimuse esitamisajal.

3. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

3.1 pureharmony.ee müüb ja Klient ostab www.pureharmony.ee e-poes pakutavaid tooteid.
3.2 Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mis on aluseks kauba eest tasumisel. Kui kliendi e-posti aadressile ei ole peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta info@pureharmony.ee.
3.3 Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja esitatud kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarves toodud pureharmony.ee andmed ning pangakonto, kuhu saab makse sooritada.
3.4 Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi (pangalink, deebet- krediitkaart, pangaülekanne, PayPal) ning kontrollib, saaja ja maksja andmete õigsust.
3.5 Müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on kinnitatud ja Klient on tasunud 100% tasumisele kuuluvast summast. Kõik sõlmitud lepingud hoitakse pureharmony.ee veebipoes.
3.6 Tellimus vormistatakse 1 tööpäeva jooksul peale makse laekumist pureharmony.ee arvelduskontole.
3.7 Kui Klient ei tasu arvet 2 tööpäeva jooksul, on pureharmony.ee-l õigus antud tellimus tühistada.
3.8 pureharmony.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, Klient kinnitab, et ta on tutvunud kasutustingimustega ja on nendega nõus, need on talle selge, arusaadavad, ning ta kohustub neid järgima.
3.9 Makseviisid:
Interneti kaudu maksmine krediit- ja deebetkaartidega Visa, MasterCard.
Pank: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Citadele, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, OP, DanskeBank, Revolut.
PayPal.
Pangaülekanne.
3.10 PureHarmony OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning ta edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montonio Finance OÜ.

4. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

4.1 Peale müügilepingu jõustumist (ettemaksuarve tasumist) toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil vastavalt valitud tarneviisile.
4.2 pureharmony.ee e-poes näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest ning sõltuvad kohaletoimetamise viisist ja kohast.
4.3 Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama pureharmony.ee koheselt. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.
4.4 Tellimuses esitatud andmete õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. pureharmony.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
4.5 pureharmony.ee jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.

5. TOOTE TAGASTAMINE

5.1 Kõik www.pureharmony.ee veebipoes müügil olevad tooted on 100% originaalid. Toodete juures olevad pildid on illustratiivse tähendusega. Veebipoes olevad kaubad oma värvi, vormi või muude parameetrite poolt võivad mitte vastata tegelikku kaupade suurust, vormi või värvi ostja kasutatava kuvari omaduste tõttu. Iga veebipoes müüdatava kauba andmed näidatakse iga kauba juures olevas kaubakirjelduses. Kaubal on teatud kehtivusaega, mille konkreetne tähtaeg näidatakse kauba pakendil.
5.2 Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. pureharmony.ee ei hüvita Kliendile tellimuse maksumust juhul, kui tellitud toode tagastatakse kahjustatud, määrdunud, katki või mittekomplektselt.
5.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@pureharmony.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama tagastamise põhjust, Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
5.4 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama e-kirjaga aadressile info@pureharmony.ee järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; pureharmony.ee esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.
5.5 pureharmony.ee ei vastuta: Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest; defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
5.6 Kauba tagastamiskulud kannab Klient. pureharmony.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.
5.7 Raha tagastatud kauba ja saatmise eest hüvitatakse Kliendile arvelduskontole 30 päeva jooksul alates kauba pureharmony.ee poolt kättesaamisest.
5.8 Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
5.9 Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud pureharmony.ee ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on pureharmony.ee-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

6. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1 pureharmony.ee vastutab Kliendi ees pureharmony.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2 Klient vastutab pureharmony.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Klient täielikult vastutab oma tellimuses esitatud teabe vastavuse tegelikuse eest ning võtab endale vastutust kõigi tagajärgede eest, mis ilmuvad tema esitatud teabe ebatäpsuse tõttu.
6.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
6.4 pureharmony.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
6.5 pureharmony.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (pureharmony.ee-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
6.6 pureharmony.ee ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.
6.7 pureharmony.ee ei vastuta veebipoe tegevuse korratuste eest, mis ilmuvad rikete tõttu kolmandatele isikutele kuuluvates süsteemides, sidevõrkudes, -jaamades või kui on häiritud kolmandate isikute teenuste, mida veebipood kasutab, osutamine.
6.8 Kahjude, mida pureharmony.ee peab hüvitama, suurt piirab Kliendi poolt tellitud kauba (kaupade) hind.

7. PRIVAATSUSPOLIITIKA

7.1 www.pureharmony.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku pureharmony.ee’le enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2 Vastutav töötleja veebipoe www.pureharmony.ee (edaspidi nimetatud veebipood) külastajate ja klientide isikuandmeid on PureHarmony OÜ.
7.3 Andmetöötluse eesmärgid
– Lepingute sõlmimine ja täitmine, sh sissetulevate tellimuste töötlemine ja kohaletoimetamine;
– Klientide eelneval nõusolekul otseturundus klientidele ja registreeritud kasutajatele uudiste ja eripakkumiste saatmise eesmärgil;
– Veebipoe kasutajate analüüs ja profiilide koostamine teenuste kvaliteedi parandamiseks;
– Muudel juhtudel, kui esineb põhjendatud huvi.
7.4 Isikuandmete kasutamise õiguslikud alused
– PureHarmony OÜ ja kliendi vahelise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
– PureHarmony OÜ põhjendatud huvi;
– Saadud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;
– Täitma õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
7.5 Kelle isikuandmeid töödeldakse
PureHarmony OÜ kogub ja kasutab e-poe veebilehel tellimuse esitanud ja/või registreerunud klientide vajalikke isikuandmeid.
7.6 Töödeldavad andmed
Nimi, perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-post), makseandmed, tellimuste ajalugu, sirvimisajalugu, e-kirjavahetus. post, esindajate ja tarnijate andmed.
7.7 Isikuandmeid saavad kolmandad isikud
PureHarmony OÜ edastab klientide vajalikke isikuandmeid:
– posti- ja kättetoimetamisteenused (Omniva, SmartPost, DPD) tellimuse kohaletoimetamiseks;
– maksekeskusele Montonio Finance OÜ maksete tegemiseks;
– inkassofirmad (kliendi võlgnevuse korral) ning võla- ja maksehäirete registrid;
– õigusteenuseid pakkuvad ettevõtted, vajadusel nõustamisteenust klientidega seotud õigussuhetega seoses;
– Järelevalve- ja õiguskaitseorganid seadusega kehtestatud ulatuses ja nõude alusel
Veebipood ei edasta oma klientide isikuandmeid kolmandatele riikidele.
7.8 Isikuandmete säilitamise tingimused
Kliendiandmeid töödeldakse kogu lepingu kehtivusaja jooksul ja 3 aastat pärast viimast tellimust. Pärast seda andmed kustutatakse. Kui seadus näeb ette kohustuse järgida pikemat säilitustähtaega, siis veebipood lähtub seaduse nõuetest.
Turunduspostitusteks nõusoleku saamise korral töötleb veebipood isikuandmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
7.9 Isikuandmete turvalisus
Kasutame teie andmete turvalisuse ja privaatsuse tagamiseks tugevaid paroole, krüpteerimist ja kahefaktorilist autentimist. Lisaks on süsteem kaitstud Kaspersky Internet Security poolt.
7.10 Kliendi õigused
Kliendil on õigus:
– võtta meiega ühendust kasutatud isikuandmete täpsustamiseks;
– teatada soovist andmeid parandada või täiendada, kui need on puudulikud või vigased;
– piirata oma andmete töötlemist;
– esitada isikuandmete töötlemisega seotud vastuväide;
– taotleda oma isikuandmete edastamist;
– tagasi võtta nõusolek uudiskirja saamiseks;
– võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see ei ole vastuolus seadusega;
– nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist või kustutamist, kui see ei ole seadusega vastuolus.
Avalduse esitamisel kohustub veebipood vastama avaldusele 30 päeva jooksul.
7.11 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja pureharmony.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
7.12 Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud erimeelsusi või vaidluste korral, proovivad pooled eelkõige jõuda kokkuleppele läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei ole läbirääkimiste teel lahendatud, võib klient pöörduda Harju Maakohtusse või Isikuandmete Kaitse Inspektsiooni poole.
Andmekaitse Inspektsioon:
Tatari 39, Tallinn, 10134
tel: 627 4135
Veebileht: www.aki.ee
e-post: info@aki.ee

8. LÕPPSÄTTED

8.1 Käesolevatele tellimistingimustele ning pureharmony.ee e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.
8.2 Kõik nendes eeskirjades käsitlemata küsimused lahendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.
8.3 Veebipood võib kasutustingimused ja privaatsuspoliitika ühepoolselt muuta ilma etteteatamata.
0