Toote tagastamine

1 Kõik www.pureharmony.ee veebipoes müügil olevad tooted on 100% originaalid. Toodete juures olevad pildid on illustratiivse tähendusega. Veebipoes olevad kaubad oma värvi, vormi või muude parameetrite poolt võivad mitte vastata tegelikku kaupade suurust, vormi või värvi ostja kasutatava kuvari omaduste tõttu. Iga veebipoes müüdatava kauba andmed näidatakse iga kauba juures olevas kaubakirjelduses. Kaubal on teatud kehtivusaega, mille konkreetne tähtaeg näidatakse kauba pakendil.

2 Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. pureharmony.ee ei hüvita Kliendile tellimuse maksumust juhul, kui tellitud toode tagastatakse kahjustatud, määrdunud, katki või mittekomplektselt.

3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@pureharmony.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama tagastamise põhjust, Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

4 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama e-kirjaga aadressile info@pureharmony.ee järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; pureharmony.ee esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.

5 pureharmony.ee ei vastuta: Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest; defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

6 Kauba tagastamiskulud kannab Klient. pureharmony.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.

7 Raha tagastatud kauba ja saatmise eest hüvitatakse Kliendile arvelduskontole 30 päeva jooksul alates kauba pureharmony.ee poolt kättesaamisest.

8 Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

9 Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud pureharmony.ee ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on pureharmony.ee-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

0